Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
Ostatnia aktualizacja strony: 09.05.2022, 13:38

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5
województwo łódzkie


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
Magdalena Adamska

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 15.00 – 17.00. W razie nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje osoba przez niego upoważniona.


Dział finansów, organizacji i obsługi prawnej
tel. +48 46 874 21 72

Dział ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
tel. +48 46 874 21 61

Dział ds. pieczy zastępczej wraz z zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej
tel. +48 46 874 21 68

Dział świadczeń i pomocy instytucjonalnej
tel. +48 46 874 21 67

 

do góry